واکنش های سرباره با فلز مذاب در جوشکاری

سرباره جوش

واکنش های سرباره با فلز مذاب در جوشکاری در فرآیندهایی که از پودر جوشکاری، الکترودهای پوشش دار و الکترودهای توپودری استفاده می شود سرباره وجود دارد. بعبارتی دیگر پودر یا پوشش الکترود پس از واکنش با حوضچه مذاب و سرد شدن به سرباره (گل جوش) تبدیل می شود. وظایف پودر / پوشش الکترود پایدار کننده … بیشتر بخوانیدواکنش های سرباره با فلز مذاب در جوشکاری

تاثیر گاز نیتروژن در منطقه جوش

نیتروژن

تاثیر گاز نیتروژن در منطقه جوش نیتروژن به دو صورت می تواند جوش را تحت تاثیر قرار دهد: ۱- انحلال فیزیکی در اکثر مواقع نیتروژن به صورت فیزیکی عمل می کند و با افزایش دما یا فشار (نظیر جوشکاری زیر آب)، حد اشباع حلالیت آن بیشتر می شود. نیتروژنی که به صورت فیزیکی حل شده، … بیشتر بخوانیدتاثیر گاز نیتروژن در منطقه جوش

تاثیر گاز اکسیژن در منطقه جوش

اکسیژن

تاثیر گاز اکسیژن در منطقه جوش   بیشتر فلزات و حتی برخی از غیرفلزات تمایل به واکنش با اکسیژن دارند بعنوان مثال : سدیم، لیتیم و پتاسیم سریع با اکسیژن واکنش می دهند. آلومینیوم و آهن زمان طولانی تری برای واکنش لازم دارند. (اکسید آلومینیوم می تواند از ادامه واکنش جلوگیری کند. طلا و پلاتین … بیشتر بخوانیدتاثیر گاز اکسیژن در منطقه جوش