کامل ترین فیلم آموزش جوشکاری (تمام روش ها)

کپی کردن این ویدیو با ذکر نام beniaz.ir هیچ مشکلی ندارد.

کامل ترین فیلم آموزش جوشکاری (تمام روش ها)

این فیلم کامل ترین فیلم آموزشی در رابطه با جوشکاری می باشد.

 • فرایندهای جوشکاری با قوس الکتریکی

 1. جوشکاری با الکترود دستی پوشش‌دار (SMAW)(shield metal arc weld)
 2. جوشکاری زیرپودری (SAW)(submerge arc weld)
 3. جوشکاری با گاز محافظ (GMAW یا MIG/MAG)
 4. جوشکاری با گاز محافظ و الکترود تنگستنی (GTAW یا جوشکاری TIG)
 5. جوشکاری پلاسما
 • فرایندهای جوشکاری مقاومتی

 1. جوش نقطه‌ای
 2. درز جوشی
 3. جوش تکمه‌ای
 4. با استفاده از قالب
 • فرایندهای جوشکاری حالت جامد

 1. جوشکاری نفوذی
 2. جوشکاری با امواج مافوق صوت
 • فرایند جوشکاری با گاز

 • فرایند جوشکاری با اشعه الکترونی

کپی کردن این ویدیو با ذکر نام beniaz.ir هیچ مشکلی ندارد.

دیدگاه‌تان را بنویسید: